PRODUCTION / Արտադրություն

 

140 Drams was shot in the Komitas and Shengavit neighborhoods of Yerevan, Armenia in spring 2012. With a diverse cast and crew representing 7 countries, the film jumped from the page onto the screen over the course of 5 months of pre-production, 6 days of shooting and 4 months of cross-continental post-production in Detroit and Los Angeles.

«140 Դրամ»-ի նկարահանումներն իրականցվել են 2012թ. գարնանը Կոմիտասում և Շենգավիթ համայնքի տարածքում, Երևան, Հայաստան: 7 երկիր ներկայացնող դերասանների և անձնակազմի շնորհիվ, ինչպես նաև 5 ամսվա նախապատրաստությունների, 6 օրյա նկարահանումների և Դեթրոյթում և Լոս Անջելեսում 4 ամսվա հետարտադրական աշխատանքների շնորհիվ ֆիլմը թղթից էկրան փոխադրվեց: